Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-2023 24