RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 2,5/3- LETNICH
6:30-8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA INDYWIDUALNA.
8:00-8:10 ZABAWY RUCHOWE.
8:10-8:30 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO ŚNIADANIA.
8:30- 8:50 ŚNIADANIE
8:50-9:00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO ŚNIADANIU.
9:00- 9:30 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Z CAŁĄ GRUPĄ WYZWALAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH STREFA ROZWOJU.
9:30-10:45 ZABAWY SWOBODNE W SALI. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH. SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.
10:45-11:00 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO POSIŁKU.
11:00- 11:15 I DANIE OBIADU – ZUPA.
11:15-11:30 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO POSIŁKU. PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU.
11:30-13:00 LEŻAKOWANIE – PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ LUB SŁUCHANIE BAJEK.
13:00-13:10 ZABAWA RUCHOWA.
13:10-13:20 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZED POSIŁKIEM.
13:20- 13:50 II DANIE OBIADU. CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO POSIŁKU.
13:50- 16:30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE. PRACA INDYWIDUALNA.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 4-LETNICH
6:30-8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE
Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
8:00-8:15 ZABAWY INTEGRACYJNE, KOŁOWE. ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH.
8:15-9:00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- ŚNIADANIE .
8:30 – ŚNIADANIE
9:00-10:00 REALIZACJA ZADAŃ- ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH
POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ.
10:00-11:00 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA
INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI.
POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA PLACU
PRZEDSZKOLNYM.
11:00-11:40 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- I DANIE.
11:15- I DANIE
11:40-12:00 RELAKSACJA- SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELA, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJEK Z PŁYT CD.
12:00-12:30 REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ
ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ (ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE,
UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK).
12:30-13:20 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA
Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA
DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA, ZABAWY
NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.
13:20-13:50 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- OBIAD- II DANIE.
13:30- II DANIE
13:50- 16:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH
POTRZEBACH, PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI
ROZWOJOWYCH DZIECI. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELKĘ.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 5-LETNICH
6:30-8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE
Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA INDYWIDUALNA, W MAŁYCH ZESPOŁACH.
8:00-8:10 ZABAWY INTEGRACYJNE, KOŁOWE. ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH,
ZABAWY RUCHOWE
8:10-8:20 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE,
SAMOOBSŁUGOWE .
8:20-8:40 – ŚNIADANIE.
8:40-8:50- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO ŚNIADANIU.
8:50-09:50 REALIZACJA ZADAŃ- ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH
POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ WYZWALAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ DZIECI W
RÓŻNYCH SFERACH ROZWOJU.
09:50-11:10 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA
INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI.
POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA PLACU
PRZEDSZKOLNYM.
11:10-11:20 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE,
SAMOOBSŁUGOWE .
11:20-11:40- I DANIE
11:40-11:50- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO OBIEDZIE.
11:50-12:15 RELAKSACJA- SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELA, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJEK Z PŁYT CD.
12:15-12:45 REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ
ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ (ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE,
UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK).
12:45-13:20 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA
Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA
DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA, ZABAWY
NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.
13:20-13:30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE,
SAMOOBSŁUGOWE .
13:30-13:50- II DANIE
13:50-14:00- CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO OBIEDZIE.
14:00- 16:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH
POTRZEBACH, PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI
ROZWOJOWYCH DZIECI. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELKĘ.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 6- LETNICH
6:30-7:45 SCHODZENIE SIĘ DZIECI (6:30-7:30 Z WSZYSTKICH GRUP). ZABAWY
DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
7:45-8:00 ZABAWY INTEGRACYJNE, KOŁOWE. ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH.
8:00-8:15 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- ŚNIADANIE .
8:15- ŚNIADANIE
8:45-9:45 REALIZACJA ZADAŃ- ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH
POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ.
9:45-10:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA
INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI.
POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA PLACU
PRZEDSZKOLNYM.
10:30-10:45- PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- I DANIE.
10:45- I DANIE
11:00-11:30 RELAKSACJA- SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELA, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJEK Z PŁYT CD.
11:30-12:00 REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ
ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ (ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE,
UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK).
12:00-12:30 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA
Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA
DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA
ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA, ZABAWY NA
PLACU PRZEDSZKOLNYM.
12:30-12:45 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- OBIAD- II DANIE.
12:45- II DANIE
13:15- 16:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH
POTRZEBACH, PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI
ROZWOJOWYCH DZIECI. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH
PRZEZ NAUCZYCIELKĘ