Nasze motto brzmi:

  „PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM JEST…”

W naszym przedszkolu zapewniamy bezpieczny i radosny rozwój każdego dziecka w miłej, rodzinnej atmosferze.

Każde dziecko traktowane jest przez nas indywidualnie.

Jesteśmy po to aby tworzyć każdemu dziecku warunki, które pomogą mu osiągnąć
sukces na miarę jego potrzeb 
możliwości.


W każdym dziecku staramy się rozbudzić ciekawość poznawczą i aktywność twórczą. 

Pomagamy im stawać się samodzielnymi w sferze intelektualnej, społecznej i fizycznej.

Wspomagając naszych wychowanków w rozwoju stosujemy aktywne metody nauczania i wychowania.

Kształtujemy umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę.

Posiadamy interesującą ofertę zajęć dodatkowych.

Rzetelnie informujemy Rodziców o rozwoju dziecka, zachęcamy ich do współpracy

 jako cennych partnerów w wychowaniu dzieci.