Pobyt dziecka w przedszkolu jest nieodpłatny.

Dzienna stawka za posiłki w przedszkolu wynosi 5,90 zł.

Opłatę za wyżywienie w roku szkolnym 2021/2022 należy wpłacać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry na nr konta

82 8669 0001 2015 0151 6456 0003