Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż. 
                                                   Janusz Korczak

 

 

Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości,  by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.

Wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu.

W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne oraz dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka.

 

System Wartości Przedszkola powstał z myślą o potrzebach naszych przedszkolaków, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce.

Z wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje w późniejszym wieku.

W naszym przedszkolu za najważniejsze wartości uznano:

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZGODA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

KOLEŻEŃSTWO

 KULTURA BYCIA

 RODZINA

 ZDROWIE

 

BEZPIECZEŃSTWO

Jestem bezpieczny, bo…

 • jestem w pełni akceptowany przez inne osoby.
 • nie krępuję się prosić o pomoc, gdy czuję się zagrożony.
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola.
 • informuję panie o swoim samopoczuciu, przemyśleniach bez obaw o wyśmianie
  i zbagatelizowanie problemu.

 

ZGODNOŚĆ W GRUPIE

Umiem funkcjonować w grupie, bo…

 • przestrzegam zawartych umów i reguł.
 • bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 • unikam krzyku i kłótliwości.
 • umiem czekać na swoją kolej.
 • umiem przyjąć porażkę z godnością
  (umiem przegrywać).
 • nie kłamię.
 • akceptuję odmienność innych
  (np. niepełnosprawnych).
 • umiem szanować wspólną własność.
 • sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego.
 • zwracam się z problemem do nauczyciela.

 

KOLEŻEŃSTWO

Jestem koleżeński, bo…

 • nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki.
 • nie wyrządzam krzywdy innym, nie biję.
 • pomagam młodszym i mniej sprawnym.
 • dzielę się z innymi tym co mam.
 • szanuję cudzą własność.

 

KULTURA

Jestem kulturalny, bo…

 • używam form grzecznościowych:
  proszę, dziękuję, przepraszam.
 • pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań
  i pożegnań: dzień dobry, do widzenia.
 • okazuję szacunek dorosłym osobom.
 • jestem miły dla innych.
 • dbam o porządek wokół siebie
  (nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy).
 • umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania).

 

RODZINA

Szanuję swoją rodzinę, bo…

 • pamiętam o uroczystościach rodzinnych.
 • szanuję członków swojej rodziny.
 • okazuję swoje uczucia rodzinie.
 • znam pracę zawodową rodziców.

 

ZDROWIE

Dbam o swoje zdrowie, bo…

 • dbam o swoje zmysły i higienę układu nerwowego.
 • biorę udział w zabawach ruchowych, spacerach
  i wycieczkach.
 • doskonalę nawyki higieniczne.
 • zdrowo się odżywiam.
 • ubieram się stosownie do pory roku.

 

PATRIOTYZM

Jestem dobrym Polakiem, bo…

 • znam i szanuję symbole narodowe:
  godło, flagę, hymn.
 • znam swoją miejscowość:
  herb, zabytki, ciekawe miejsca.
 • poznaję kulturę i tradycje swojego regionu.