Categories: Aktualności

by Magdalena Majewska

Share

W dniach 08.04.2024 oraz 09.04.2024 6 – latki z grup A, B oraz z grupy Kangurków uczestniczyli
w wycieczce do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie. Nasza przygoda rozpoczęła się od przywitania nas przez Panią Kasię – pracownika zakładu, która zapewniła nam krótkie wprowadzenie do historii oraz celu funkcjonowania tego miejsca. Dowiedzieliśmy się, że głównym celem jest maksymalne wykorzystanie odpadów poprzez ich segregację, przetwarzanie oraz recykling, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach, na których mogły obejrzeć film edukacyjny poświęcony pracy w zakładzie oraz wykonały pracę plastyczną tworząc tzw. „ośmiorniczki” z butelek plastikowych. Następnie udaliśmy się na teren zakładu, gdzie mogliśmy obserwować procesy przetwarzania odpadów. Rozpoczęliśmy od miejsca, gdzie odpady są przyjmowane i sortowane. Widok ogromnych hałd różnorodnych materiałów był zaskakujący i uświadamiający, jak wiele rzeczy można jeszcze zrobić, zanim odpady trafią na składowisko.

Kolejnym etapem było zapoznanie się z różnymi metodami przetwarzania odpadów. Kompostowanie organicznych resztek, a także recykling materiałów takich jak plastik, szkło czy papier były przedstawione jako kluczowe kroki w redukcji ilości odpadów trafiających na składowisko. Na zakończenie dzieci przeszły po ścieżce edukacyjnej składającej się z pięciu stacji wykonanych z różnych materiałów trafiających
do RIPOK-u.

Podsumowując, wycieczka do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Głogowie była nie tylko edukacyjnym, ale również inspirującym doświadczeniem. Pozwoliła nam spojrzeć na odpady z zupełnie nowej perspektywy i zrozumieć, jak możemy przyczynić się do ochrony środowiska poprzez właściwe zarządzanie nimi.

Autokar wiozący przedszkolaków do RIPOK-u w Głogowie opłacony został z dotacji budżetu Gminy Rudna przyznanej na realizację wyżej wymienionego zadania.