^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rozkład dnia

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 2,5/3- LETNICH

6:30-8:00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA INDYWIDUALNA.

8:00-8:10 ZABAWY RUCHOWE.

8:10-8:30 CZYNNOŚCI HIGIENICZNE  ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO ŚNIADANIA.

8:30- 8:50   ŚNIADANIE

8:50-9:00  CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO ŚNIADANIU.

9:00- 9:30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Z CAŁĄ GRUPĄ WYZWALAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH STREFA ROZWOJU.

9:30-10:45 ZABAWY SWOBODNE W SALI. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH. SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

10:45-11:00  CZYNNOŚCI HIGIENICZNO ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO POSIŁKU.

11:00- 11:15  I DANIE OBIADU – ZUPA.

11:15-11:30  CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO POSIŁKU. PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU.

11:30-13:00  LEŻAKOWANIE – PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ LUB SŁUCHANIE BAJEK.

13:00-13:10   ZABAWA RUCHOWA.

13:10-13:20  CZYNNOŚCI HIGIENICZNE  PRZED POSIŁKIEM.

13:20- 13:50   II DANIE OBIADU. CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO POSIŁKU.

13:50- 16:30  ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE. PRACA INDYWIDUALNA.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP 4/5-LATNICH

6:30-8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.

8:00-8:15 ZABAWY INTEGRACYJNE, KOŁOWE. ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH.

8:15-9:00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- ŚNIADANIE .

8:30 - ŚNIADANIE

9:00-10:00  REALIZACJA ZADAŃ- ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ.

10:00-11:00 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.

11:00-11:40  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- I DANIE. MYCIE ZĘBÓW PO POSIŁKU.

11:15- I DANIE

11:40-12:00  RELAKSACJA- SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJEK Z PŁYT CD.

12:00-12:30  REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ (ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE, UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK).

12:30-13:20  ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA, ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.

13:20-13:50  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- OBIAD- II DANIE.

13:30- II DANIE

13:50- 16:30  ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH, PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELKĘ.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  DLA GRUP 6- LETNICH

6:30-7:45 SCHODZENIE SIĘ DZIECI (6:30-7:30 Z WSZYSTKICH GRUP). ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI.

7:45-8:00 ZABAWY INTEGRACYJNE, KOŁOWE. ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH.

8:00-8:45 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA- ŚNIADANIE .

8:15- ŚNIADANIE

8:45-9:45 REALIZACJA ZADAŃ- ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ ZAJĘCIA  Z CAŁĄ GRUPĄ.

9:45-10:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA  Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.

10:30-11:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- I DANIE. MYCIE ZĘBÓW PO POSIŁKU.

10:45- I DANIE

11:15-11:30 RELAKSACJA- SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJEK Z PŁYT CD.

11:30-12:00 REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ (ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE, UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK).

12:00-12:45 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA
Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH. PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- SPACERY W POBLIŻU PRZEDSZKOLA, ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM.

12:45-13:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU- OBIAD- II DANIE.

13:00- II DANIE

13:15- 16:30 ZABAWY DOWOLNE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ DZIECI. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH, PRACA INDYWIDUALNA DOSTOSOWANA DO MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERACKICH CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELKĘ