^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Misja przedszkola

Opłaty przedszkolne

OPŁATY  PRZEDSZKOLNE


ŚWIADCZENIE

 Od 01.09.2013 opłata za świadczenie udzielane przez przedszkole wynosi 1 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza wymiar 5,5 godzin podstawy programowej realizowanej przez przedszkole.

 Podst. prawna

art.12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (DZ.U z 2013r. poz 827)
 

Opłatę za świadczenie należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca 
    w przedszkolu w godz.     7.00 -  8.00
                                            14.00 - 15.00
w pokoju księgowości w Gimnazjum w godz. 8.00 - 14.00
 lub na nr konta:
BS 69 8669 0001 0152 0059 2000 0002
 
WYŻYWIENIE

W związku z wieloma pytaniami odnośnie zasad odpłatności za wyżywienie w przedszkolu przypominamy, iż we wrześniu 2014 opłaty za świadczenie udzielane przez firmę kateringową pobierane będą 8 i 9 września w przedszkolu w godz

od 6.30 – 8.00   i  od 13.00 – 15.00

Informuję, iż najbardziej przystępną formą płatności jest przelew bankowy, który należy zrobić po uprzednim ustaleniu kwoty świadczenia na nr konta:

BS 78 8669 0001 2034 0342 0986 0001

KATERING Justyna Olton

ul. Oriona 4/45, 67-200 Głogów

Koszt całodziennego wyżywienia w m-cu wrześniu–

22 x 6,70 zł = 147,40 zł

Koszt niepełnego wyżywienia (śniadanie, zupa z deserem)

22 x 5,00 zł = 110,00 zł

Wszelkie informacje odnośnie wyżywienia i odpłatności można uzyskać od 05-go każdego miesiąca pod nr tel 603-537-105 i 697-565-830 lub

w stołówce szkolnej przy szkole podstawowej (wejście od parkingu)

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Nieobecności dzieci odliczane są w kolejnym miesiącu co powoduje pomniejszenie opłaty za wyżywienie.W związku z wieloma pytaniami odnośnie zasad odpłatności za wyżywienie w przedszkolu przypominamy, iż we wrześniu 2014 opłaty za świadczenie udzielane przez firmę kateringową pobierane będą 8 i 9 września w przedszkolu w godz

od 6.30 – 8.00   i  od 13.00 – 15.00

Informuję, iż najbardziej przystępną formą płatności jest przelew bankowy, który należy zrobić po uprzednim ustaleniu kwoty świadczenia na nr konta:

BS 78 8669 0001 2034 0342 0986 0001

KATERING Justyna Olton

ul. Oriona 4/45, 67-200 Głogów

Koszt całodziennego wyżywienia w m-cu wrześniu–

22 x 6,70 zł = 147,40 zł

Koszt niepełnego wyżywienia (śniadanie, zupa z deserem)

22 x 5,00 zł = 110,00 zł

Wszelkie informacje odnośnie wyżywienia i odpłatności można uzyskać od 05-go każdego miesiąca pod nr tel 603-537-105 i 697-565-830 lub

w stołówce szkolnej przy szkole podstawowej (wejście od parkingu)

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Nieobecności dzieci odliczane są w kolejnym miesiącu co powoduje pomniejszenie opłaty za wyżywienie.