^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

"GMINA RUDNA WOLNA OD SMOGU"

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym o tematyce ekologicznej pn.: „Gmina Rudna wolna od smogu”. Organizatorem konkursu jest Gmina Rudna. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie rysunku plastycznego (format A3 lub A4) poprzez stworzenie postaci Pana Smoga, wędrującego przez komin do powietrza atmosferycznego. Każda złożona praca powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz podpisane oświadczenie, których treść zawarta jest w załączniku nr 2. Prace konkursowe należy składać do dnia 15.10.2021 r. w siedzibie Przedszkola Gminnego w Rudnej przy ul. Polnej 3D. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie konkursu. 

 

1png