Categories: Aktualności

by kiedos

Share

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO

„OBROŻA DLA MOJEGO PUPILA”

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej,
 • kształtowanie  wrażliwości i właściwych zachowań wobec zwierząt,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt,
 • pogłębianie więzi rodzinnych podczas wspólnie podejmowanych działań.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 3-4-latki,
 • 5-6-latki.
 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 1. Ostateczny termin zgłaszania prac to 25.01.2023r.
 1. Prace należy dostarczyć do wychowawców grupy.
 1. Prace dostarczone po terminie, wykonane niezgodnie z regulaminem nie podlegają ocenie.
 1. Technika wykonania pracy: dowolna.
 1. Format pracy: szerokość max do 7cm, długość max do 35cm.
 1. Na odwrocie wykonanej pracy należy załączyć metryczkę/wpisać:
 • nazwisko i imię autora pracy,
 • wiek dziecka,
 • nazwę grupy.
 1. Ocenie podlegać będzie:
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy,
 • wkład dziecka w wykonaną pracę.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej przedszkola nastąpi 03.02.2023r.
 2. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac.
 3. Nagrodami w konkursie są:
 • nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej,
 • dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 1. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w regulaminie.
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 1. Udział w niniejszym konkursie jest równoznaczną zgodą na opublikowanie imienia, nazwiska uczestnika na stronie internetowej przedszkola.
 1. Wszystkie złożone prace konkursowe będą zwracane autorom
  po zakończeniu wystawy.

 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU:

                                                                        Beata Bybel-Buda

                                                                       Ewa Dudek

                                                                         Anna Linka

                                                                          Anna Szproch